Az Etikai Kódex megsértésének internetes bejelentése


  ELJÁRÁSI SZABÁLYOK

  A bejelentések kezelését a panaszokról és közérdekű közleményekről szóló 2023. évi XXV. törvény szabályozza. Megértettem és elolvastam az Etikai Tanács Eljárásrendjét a Félegyházi Pékség Kft.-ben és az Etikai Tanács Rendszerét a Félegyházi Pékség Kft.-ben.

  A BEJELENTÉS JÓHISZEMŰSÉGE

  Kijelentem, hogy az etikai bejelentést jóhiszeműen teszem, olyan körülményekről, vagy eseményekről, amelyekről tudomásom van, vagy kellő alappal feltételezem, hogy azok valósak. Tudomásul veszem, hogy ha nyilvánvalóvá válik, hogy mint bejelentő rosszhiszeműen, döntő jelentőségű valótlan információt közöltem, és ezzel bűncselekményre vagy szabálysértés elkövetésére utaló körülmény merül fel, személyes adataimat az ezen eljárások lefolytatására jogosult szerv, hatóság vagy személy részére át kell adni. Amennyiben alappal valószínűsíthető, hogy a rosszhiszemű bejelentés vagy a közölt valótlan információ másnak jogellenes kárt vagy egyéb jogsérelmet okozott, személyes adataimat az eljárás kezdeményezésére, illetve lefolytatására jogosult szervnek, hatóságnak vagy személynek kérelmére át kell adni.

  ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

  A bejelentéseket és a közölt személyes adatokat bizalmasan kezeljük, melyek kizárólag a kivizsgálásért felelős szervezet (A Félegyházi Pékség Kft. Etikai Tanácsa) számára hozzáférhetőek a bejelentés kivizsgálása, az etikai eljárás lefolytatása és a javító intézkedések előírása céljából. A bejelentő személyes adatai csak a bejelentés kivizsgálásához elengedhetetlen mértékben kerülhetnek továbbításra a Félegyházi Pékség Kft. más szervezeti egységeihez (HR, Jog). Az adatkezelés és továbbítás a Félegyházi Pékség Kft. jogos érdekének (vagyonát, üzleti titkait, szellemi tulajdonát és üzleti hírnevét, valamint a megfelelő, tiszteleten alapuló és félelem-, valamint megtorlás-mentes munkakörnyezetet veszélyeztető szabálytalanságok megelőzése, feltárása és a felelős személyek felelősségre vonása) érvényesítéséhez szükséges. A személyes adatokat addig őrizzük meg, ameddig a vizsgálat lefolytatása céljából szükséges, és a vizsgálat lezárását követően legfeljebb 60 napig, illetve amennyiben a vizsgálat alapján további eljárás indul, annak jogerős befejezéséig tároljuk.